In 3 stappen je CV maken

Maak in een handomdraai een professioneel CV. Gemakkelijk invullen en direct downloaden. Start met je CV!

CV maken
De opbouw van je sollicitatiebrief: breng structuur aan.

Opbouw van je sollicitatiebrief

De opbouw van je sollicitatiebrief is eigenlijk altijd hetzelfde, alleen de inhoud varieert. In je sollicitatiebrief geef je vooral aan waarom jij denkt geschikt te zijn voor een bepaalde functie. Door vast te houden aan de standaard opbouw van een sollicitatiebrief, wordt je brief helder, makkelijk te scannen en samenhangend. 


Jouw sollicitatiebrief is een eerste kennismaking. Zorg daarom dat de opbouw van je sollicitatiebrief overzichtelijk is en dat jouw brief de juiste structuur heeft. Jouw brief moet kort en krachtig zijn; een sollicitatiebrief mag niet langer zijn dan één A4-tje. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je brief lekker leest. Er mogen geen taal- en tikfouten in je sollicitatiebrief staan.


Onderdelen van je sollicitatiebrief

Een sollicitatiebrief opbouwen hoeft niet moeilijk te zijn. Als je je houdt aan de onderdelen waaruit jouw brief moet bestaan, dan heb je alvast de basis op orde. Een goede sollicitatiebrief bestaat uit: 


1. Namen en adressen:

 • Jouw naam en adres
 • Naam en adres werkgever

2. Woonplaats en datum

3. Onderwerpregel

4. Aanhef

5. De kern van de brief, die bestaat uit:

 • inleiding
 • motivatie
 • slotzin 

6. Afsluiting en ondertekening

7. Bijlage: cv


Namen en adressen

Begin je sollicitatiebrief met jouw eigen naam en adres. Daaronder schrijf je de naam en het adres van de werkgever bij wie je solliciteert. Meestal staat er in de vacaturetekst ook een naam van de contactpersoon; degene aan wie je de sollicitatiebrief stuurt. Vermeld deze naam dan ook. Achter de naam meld je zijn of haar functie of de afdelingsnaam:


Gemeente Utrecht

T.a.v. mevrouw Gerda de Wit, afdeling Burgerzaken 

Stationsplein 1

3500 TT Utrecht 


of:


Gemeente Utrecht

Afdeling Burgerzaken

T.a.v. mevrouw G. de Wit, manager

Stationsplein 1

3500 TT Utrecht 


Let op dat je de naam van de contactpersoon goed spelt! Als je alleen de achternaam weet, dan schrijf je: T.a.v. mevrouw De Wit. Weet je niet of de contactpersoon een man of een vrouw is, of weet je niet wie de contactpersoon is? Bel dan even naar de werkgever om dit te vragen. Dat staat persoonlijk en attent. 


Woonplaats en datum

Na de naam en adresgegevens van de werkgever vermeld je jouw eigen woonplaats en de datum waarop je de sollicitatiebrief verstuurt: 


Nieuwegein, 5 maart 2019. 


Zorg ervoor dat er een punt staat achter het jaartal en dat de datum klopt. Schrijf de naam van de maand voluit. De namen van maanden schrijf je zonder hoofdletters.


Onderwerpregel van je sollicitatiebrief

Voor een goed opgebouwde sollicitatiebrief ga je vervolgens verder met de onderwerpregel. In de onderwerpregel staat naar welke functie je solliciteert. Soms staat er in de vacaturetekst ook een vacaturenummer: dat hoort ook in de onderwerpregel thuis. Begin de onderwerpregel met ‘Betreft:’ of met ‘Onderwerp:’. Het ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:


Betreft: sollicitatie naar de vacature van metaalbewerker (nummer 51/2019)


Aanhef sollicitatiebrief

We gaan verder met de opbouw van je sollicitatiebrief: de aanhef. De aanhef is een introducerende zin van een brief of e-mail. Het gaat om standaardformuleringen waarmee je je richt tot de geadresseerde, in dit geval de contactpersoon. Dit mag je dus niet zelf verzinnen. De naam van de contactpersoon neem je op in de aanhef:


 • Geachte mevrouw Pieters,
 • Geachte heer Van den Berg, 


Is de naam onbekend:


 • Geachte mevrouw,
 • Geachte heer, 


Is het geslacht ook onbekend:


 • Geachte heer, mevrouw,


Plaats altijd een komma aan het einde van de aanhef. Spel de naam van de contactpersoon correct en gebruik geen titels zoals dr. of drs. in de aanhef. 


Kern van de sollicitatiebrief

De kern van je sollicitatiebrief moet in elk geval bestaan uit:


 • inleiding
 • motivatie
 • afsluiting 


Inleiding

In de inleiding geef je aan naar welke functie je solliciteert en waar je de openstaande vacaturetekst hebt gevonden. Heb je een telefoongesprek gehad met iemand van het bedrijf? Dan kun je hier naar verwijzen. Soms is er geen vacature, maar stuur je een open sollicitatiebrief.


Motivatie: belangrijkste onderdeel van je brief 

De motivatie mag twee of drie alinea’s zijn en neemt de meeste ruimte in bij de opbouw van je sollicitatiebrief. Het is het belangrijkste onderdeel van je brief, omdat je een sollicitatiebrief schrijft om te verwoorden waarom jij interesse hebt in de baan en waarom jij geschikt bent. De motivatie is het gedeelte van je sollicitatiebrief waar de hele brief om draait! 


In de motivatie schrijf je wat jou beweegt, wat je leuk vindt en wat je in huis hebt. Denk hier dus goed over na en maak het persoonlijk. Geef aan waarom jij denkt te voldoen aan deze functie, waarom je het een leuke baan vindt en waarom je graag bij dit bedrijf wil werken. 


Schrijf niet je cv over en ga niet opsommen wat je allemaal kunt. Maar breng enkele van jouw belangrijkste kwaliteiten en vaardigheden naar voren en benoem deze in jouw sollicitatiebrief. Gebruik hiervoor de beschreven werkzaamheden en functie-eisen in de vacaturetekst. Je kunt dit het beste aan de hand van concrete voorbeelden doen, want het is niet voldoende om te schrijven dat je aan de functie-eisen voldoet. Maak een selectie van de belangrijkste eisen en leg uit waarom jij daaraan voldoet. Bij die uitleg kun je je opleiding, je werkervaring en bepaalde kwaliteiten en vaardigheden gebruiken. 


Voorbeeld:

Je solliciteert bijvoorbeeld op een baan in de bouw en de werkgever zoekt een echte “teamplayer”. Geef in je brief een voorbeeld van hoe fijn je hebt samengewerkt in een eerder team: “Vorig jaar heb ik in een klein team in zeer korte tijd een complex van zes appartementen gebouwd. Onze goede samenwerking zorgde ervoor dat de bouw snel en soepel verliep. Hierdoor was iedereen gemotiveerd om de schouders eronder te zetten en het project op tijd af te ronden.”  


Zorg ervoor dat de lezer van jouw brief nieuwsgierig naar je wordt. Het doel van je sollicitatiebrief is dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek, dus laat zien hoe geschikt je bent! Vertel niet alleen waarom je iets leuk vindt, maar ook waarom jij daar goed in bent. Vermeld ook waarom jij zo graag onderdeel wilt uitmaken van juist dit bedrijf. Je laat er direct mee zien dat je iets over het bedrijf weet: daar scoor je mee! 


Houd de motivatie kort. De motivatie mag niet langer dan drie alinea’s zijn. Ook de alinea’s zelf moeten kort en krachtig geformuleerd worden. Vier of vijf zinnen per alinea is voldoende.


Slotzin

Een sollicitatiebrief die goed opgebouwd is, eindigt vervolgens met een slotzin waarin je bijvoorbeeld aangeeft dat je jouw motivatie voor de functie verder wilt toelichten in een gesprek. Het liefst eindig je met een zin waarmee je de werkgever weet te activeren. 


Bijvoorbeeld:

“Ik kijk er naar uit om te bespreken wat ik voor uw bedrijf kan betekenen.”  


Afsluiting en ondertekening

Na de slotzin sluit je de sollicitatiebrief af met ‘Hoogachtend,’ of ‘Met vriendelijke groet,’. Gebruik nooit ‘Vriendelijke groeten,’. Hierna zet je je handtekening. Overige persoonlijke gegevens staan in je cv. Je mag je naam voluit schrijven. Een academische titel kun je vermelden met een afkorting.


Bijlage: cv

Je voegt in elk geval jouw cv toe als bijlage. Vermeld dit in je brief, onder de ondertekening:


Bijlage: cv 


Sollicitatiebrief versturen

Lees je brief nog eens goed door voordat je ‘m verstuurt. Of laat iemand anders de brief nog even lezen. Controleer op spel- en taalfouten en beoordeel of de brief lekker leest.

Je bent niet verplicht om een periode van ziekte op je cv te vermelden.

Ziekte vermelden op je cv: wel of niet doen?

Veel sollicitanten vragen het zich af: moet ik een periode van ziekte op mijn cv vermelden? Volgens de wet ben je niet verplicht om bij sollicitaties iets over jouw ziekteverleden te melden, omdat dat...

Lees verder »
Een cv generator gebruiken heeft zo zijn voordelen!

Een cv generator gebruiken

In de zoektocht naar werk is jouw cv erg belangrijk. Als je gaat solliciteren, is het daarom van belang dat jouw cv er verzorgd en professioneel uitziet en een mooie layout heeft. Een goed cv opstelle...

Lees verder »
Zorg dat je CV kort én krachtig is. De ideale lengte van je CV is twee pagina’s.

Lengte van je cv

Met jouw cv geef je een werkgever of recruiter een kort overzicht van jouw loopbaan. De werkgever of recruiter moet in één oogopslag zien of jij geschikt bent voor de baan waarop je solliciteert. In é...

Lees verder »