Privacybeleid

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21 april 2020.

Via www.cv.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CV.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die Europese privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

CV.nl (Resumedia BV) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van (de diensten van) CV.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die actief of passief door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde of gebruikte dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

CV aanmaken en registreren

Met het aanmaken van een CV maakt u automatisch een account voor www.cv.nl aan. Dit account is onderdeel van uw abonnement. Wij gebruiken de volgende gegevens voor het aanmaken van het CV en uw account:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Foto (profiel)
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Informatie zoals vermeld op uw CV, zoals bijvoorbeeld werkervaring en opleidingen

Bij registratie bewaren wij in uw account de door u opgegeven persoonsgegevens. Deze slaan wij al op vanaf het moment dat u op de eerste knop ‘volgende stap’ klikt. U kunt het account bereiken met het door u opgegeven e-mailadres als gebruikersnaam en het toegestuurde wachtwoord. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Verder verwerkt CV.nl uw persoonsgegevens om de gevraagde abonnementsdiensten en om persoonsgegevens van u te bewaren, in het bijzonder de door u opgestelde CV’s, om deze aan u ter beschikking te stellen bij toekomstig gebruik van onze diensten. Indien u het CV niet heeft afgemaakt en CV.nl heeft afgesloten kunnen wij u e-mails ter herinnering sturen.

Portaal

Nadat u bent ingelogd in uw account krijgt u toegang tot ons portaal. In dit portaal kunt u uw CV’s en sollicitatiebrieven genereren, beheren en bewerken, sollicitaties opstellen, versturen en bijhouden en relevante vacatures inzien. De inhoud van de CV’s, sollicitatiebrieven, informatie van de verzonden sollicitaties en zoekwoorden voor relevante vacatures slaan wij op in uw account. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij de overeenkomst met u kunnen uitvoeren en u deze gegevens op een later moment kunt teruglezen.

Bewaartermijnen

CV.nl bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze verklaring geformuleerde doeleinden te realiseren. Daarbij bewaren we uw persoonsgegevens totdat u uw account definitief laat verwijderen, of tweeëneenhalf jaar nadat u uw account op ‘inactief’ heeft gezet en niet tussentijds heeft aangegeven deze bewaartermijn te willen verlengen. Indien u uw account op ‘inactief’ zet kan CV.nl contact met u opnemen om u te informeren over het bewaren van uw persoonsgegevens.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In het contactformulier vragen we in ieder geval om uw naam, uw e-mailadres en alsmede de inhoud van het bericht.

Beoordeling achterlaten

Wanneer u via Trustpilot een beoordeling over ons achterlaat, dan kan het zijn dat we uw beoordeling op onze website tonen. Bij deze beoordeling wordt de door u in uw account geüploade pasfoto, uw voor- en achternaam en uw woonplaats gebruikt.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Wanneer u www.cv.nl voor het eerst bezoekt wordt er een pop-up getoond, waarin u gevraagd wordt om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Op het moment dat u op akkoord klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om de cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er dan wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daartoe worden er cookies door Google geplaatst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Google. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard.

Google Tag Manager

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische cookie die wij gebruiken is Google Tag Manager. Google Tag Manager maakt het mogelijk om cookies te gebruiken op onze website. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Google. Deze gegevens worden bewaard gedurende de sessie.

Google, Meta en LinkedIn

Deze sites maakt gebruik advertentie cookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels deze cookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere op websites van derden niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Lees hier meer over in verklaringen van GoogleMeta en LinkedIn.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • beperken van een verwerking;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent uw rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Contact

CV.nl (Resumedia BV)

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

Nederland

support@cv.nl

KvK nummer: 66341817

Klacht indienen

Als u in de veronderstelling bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.