Geslacht op je cv vermelden? Meestal niet!

Geslacht op je cv vermelden? Meestal niet!

Moet je eigenlijk je geslacht op je cv vermelden? Op je cv zet je de noodzakelijke persoonlijke gegevens onder het kopje ‘Personalia’. Daartoe behoren je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Alle andere persoonlijke gegevens zijn niet per se noodzakelijk, denk aan je geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, aantal kinderen en geslacht. In de meeste gevallen is het vermelden van de sekse waartoe je behoort totaal overbodig. Er zijn enkele uitzonderingen.

Je cv moet een duidelijk beeld van jou geven op zakelijk gebied. Je geslacht heeft vaak geen toegevoegde waarde. In de meeste gevallen is uit jouw naam of soms uit je bijgevoegde foto toch wel op te maken of je een man of vrouw bent. Recruiters en werkgevers scannen altijd eerst de personalia op je cv. Houd daarom je cv kort en makkelijk te scannen. Als jouw naam en foto duidelijk laten zien dat je een man of vrouw bent, bespaar je dan de moeite om op je cv te vermelden van welk geslacht je bent. Het weglaten van je geslacht bespaart uiteraard ook ruimte op je cv. Dan kun je die ruimte mooi gebruiken voor relevantere zaken!

Wel vermelden op je cv of je man of vrouw bent

Er zijn natuurlijk wel situaties waarin het toch handig is om je geslacht op je cv te zetten. Mocht je een naam hebben waaruit niet meteen blijkt dat je een man of vrouw bent, dan kun je overwegen om het kopje ‘geslacht’ op te nemen. En soms is alleen een man of een vrouw geschikt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Denk bijvoorbeeld aan acteerrollen waarbij men zoekt naar een man of juist een vrouw, het showen van mannen- en vrouwenkleding, modellenwerk, een vrouwenarts. Vermeld in zulke gevallen ook alleen je geslacht op je cv als niet direct uit je naam blijkt dat je een man of vrouw bent.

Discriminatie op basis van geslacht

De Algemene Wet gelijke behandeling regelt dat iedereen gelijke kansen moet hebben op werk en opleiding. Dit betekent dat je niet gediscrimineerd mag worden op basis van een reeks kenmerken zoals nationaliteit, ras, godsdienst, politieke gezindheid of geslacht.

Ook al zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt wel kleiner geworden, nog steeds is er wel sprake van discriminatie van vooral vrouwen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB). Vrouwen hebben nog steeds minder vaak dan mannen een betaalde baan, ze zijn ondervertegenwoordigd in topfuncties ten opzichte van mannen, ze bekleden vaker een deeltijdfunctie dan mannen en ze krijgen minder betaald dan mannen.

Hoewel er dus langzaam vooruitgang zit in de emancipatie van vrouwen, seksisme op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven komt helaas nog steeds voor. Vrouwen kunnen als volgt gediscrimineerd worden:

  • tijdens sollicitatiegesprekken aan vrouwen vragen hoe zij denken zorgtaken en werk te combineren (deze vraag wordt aan mannen nauwelijks gesteld);
  • vacatureteksten die niet geslachtsneutraal zijn;
  • het niet aangaan of verlengen van een arbeidscontract in verband met zwangerschap;
  • gebrekkige bescherming tegen seksuele intimidatie op de werkvloer;
  • het blijven bestaan van glazen plafonds (daarbij worden vrouwen tegengehouden voor het verkrijgen van topfuncties binnen bedrijven en organisaties).

Genderneutraal taalgebruik in vacatures

Een van de manieren om discriminatie op basis van geslacht tegen te gaan, is het gebruik van genderneutraal taalgebruik. De maatschappelijke trend schrijft voor dat mensen niet langer in hokjes geplaatst mogen worden en genderneutraal taalgebruik kan hierbij helpen. De toevoeging (m/v) komt steeds minder vaak voor, omdat genderneutrale functietitels nu de norm zijn. Bijvoorbeeld: bij de functie die eerst vroedvrouw (m/v) heette, staat nu: verloskundige. En het is niet meer een gymleraar, maar een gymdocent(e).

Genderneutraal levert bijdrage aan gelijke kansen

Voorstanders van genderneutraal taalgebruik vinden het van belang dat iedereen zich in hun teksten kan herkennen; vrouwen, mannen, en mensen die zich niet in een van deze identiteiten thuis voelen. Genderneutraal taalgebruik kan de traditionele beelden en stereotyperingen van mannen en vrouwen doorbreken, en hiermee een bijdrage leveren aan gelijke kansen voor iedereen.

De x voor genderneutraal

Genderneutraal taalgebruik is nog vrij nieuw. Nog niet zo lang geleden (zomer 2017) zijn de Nederlandse Spoorwegen op stations begonnen om hun klanten aan te spreken met “Beste reizigers” in plaats van “Dames en heren”. En in augustus 2017 nodigde de Haagse afdeling van de PvdA ook genderneutrale mensen uit om te solliciteren naar de functie van beleidsmedewerker. Naast de m voor man en de v voor vrouw stond er ook een x voor genderneutraal in de omschrijving van de vacature. De titel van de vacature was: PvdA zoekt beleidsmedewerker communicatie (x/v/m). Deze vacature haalde het nieuws, want dit was de eerste vacaturetekst die op zo’n opvallende manier genderneutraal was opgesteld.

Geslacht op cv en (positieve) discriminatie

De discussies over genderneutraal taalgebruik geven in elk geval goed aan dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds op de loer ligt, of het nu wel of niet zo bedoeld is. Als je als kandidaat voor een functie (onbedoelde) discriminatie wilt tegengaan, is het beter om je geslacht helemaal niet op je cv te zetten. Afgezien van de functies waarvoor specifiek mannen of vrouwen nodig zijn, wat voegt de informatie over je geslacht nou eigenlijk toe? Sommige werkgevers geven in de vacaturetekst aan dat ze de voorkeur geven aan een vrouw of aan een man. Dat mag en is geen discriminatie op basis van geslacht. Bedrijven mogen niet selecteren op basis van geslacht, maar ze mogen wel aangeven dat ze “bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een vrouw (of een man)”. Dit betekent dat sollicitanten die niet in de voorkeursgroep vallen, niet bij voorbaat uitgesloten mogen worden bij een sollicitatieprocedure. Dit heet ‘inclusief werven’ en het valt onder positieve discriminatie.

Voorkeur voor een man of vrouw

De voorkeur voor een man, een vrouw of een genderneutraal persoon komt bij werkgevers vaak voort uit de wens om de diversiteit in het team te vergroten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat diversiteit in je team de organisatie helpt om beter te presteren. Val jij in de voorkeursgroep? Dan kun je eventueel je geslacht opnemen in je cv, als uit je naam niet direct blijkt dat je een man of vrouw bent. Als je niet in de voorkeursgroep valt, kun je het beste je geslacht weglaten.

Delen via:

Maak het verschil met je CV

Gegevens invullen, professionele template selecteren en direct downloaden.

CV maken