Geboortedatum op je cv vermelden: niet verplicht!

Geboortedatum op je cv vermelden: niet verplicht!

Het is niet verplicht om je geboortedatum te vermelden bij de persoonlijke gegevens op het cv. In veel voorbeeld cv’s op internet is de geboortedatum een standaard invulveld. Er is niets mis mee om je geboortedatum en -plaats op je cv te zetten, maar het is zeker niet verplicht. Je mag dus zelf kiezen. Wanneer zet je je geboortedatum wel op je cv en wanneer niet? Iets om goed over na te denken!

In een aantal landen is het vermelden van je geboortedatum, burgerlijke staat of nationaliteit geen gewoonte, omdat het leeftijdsdiscriminatie in de hand kan werken. Voorbeelden zijn de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië en Canada. In Frankrijk vermelden sollicitanten juist hun leeftijd en niet de geboortedatum op het cv.

Leeftijdsdiscriminatie

Als je je geboortedatum op het cv zet, laat je aan een werkgever zien hoe oud je bent. Dit geeft hen de mogelijkheid om te selecteren op leeftijd. Dat lijkt misschien logisch, maar dat is niet zo. Leeftijd wordt vaak beschouwd als een onderscheidingscriterium dat volledig neutraal en gerechtvaardigd is en dat niet tot discriminatie leidt. Niets is minder waar. Het vermelden van je geboortedatum – dus je leeftijd - op het cv kan leeftijdsdiscriminatie wel degelijk in de hand werken.

Wet gelijke behandeling

Selectie op basis van persoonlijke kenmerken is verboden volgens de wet. De Nederlandse Grondwet en de Wet gelijke behandeling verbiedt leeftijdsdiscriminatie, oftewel ongelijke behandeling op grond van iemands leeftijd. Ongelijke behandeling is ook bij wet verboden op grond van burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, of hetero- of homoseksuele gerichtheid.

Jongeren en ouderen

Als we het hebben over leeftijdsdiscriminatie dan staan twee generaties centraal: de 'jongeren' en de 'ouderen', omdat er allerlei stereotyperingen bestaan over deze bevolkingsgroepen. Jongeren krijgen doorgaans etiketten opgeplakt als onervaren, lui, impulsief, maar ook flexibel, goed met nieuwe technologieën. Ouderen beschouwt men vaak als ervaren, bedachtzaam, maar ook weinig dynamisch, te duur, niet flexibel en zonder voeling met nieuwe technologieën. Dit soort stereotypen zijn natuurlijk lang niet altijd waar.

Toch is het wel zinvol om je bewust te zijn van deze ‘stempels’ die vaak opgeplakt worden. Ben je wat ouder en solliciteer je op een vacature waarin men zoekt naar een ‘ervaren’ of ‘senior’ medewerker, dan is het uiteraard niet erg om je geboortedatum op je cv te zetten. En een jongere die solliciteert bij een ‘jong en dynamisch team’ vermeldt ook gewoon zijn geboortedatum. Maar een veertiger die solliciteert op een startersfunctie; daar kijkt een werkgever waarschijnlijk van op. Misschien ben je een ander pad ingeslagen wat betreft je carrière? In dat geval kun je wel je geboortedatum op je cv zetten en vervolgens leg je in de sollicitatiebrief uit waarom je solliciteert op deze startersfunctie. Als je het niet uitlegt, loop je het risico om niet uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Positieve discriminatie

Werkgevers en recruiters willen over het algemeen weten hoe oud je bent; zij zien graag een geboortedatum op het cv. In veel gevallen is het ook totaal geen probleem om je geboortedatum – dus je leeftijd – te vermelden. Er zijn zelfs situaties waarbij het vermelden van je leeftijd kan zorgen voor positieve discriminatie. Positieve discriminatie houdt in dat een werkgever bij gelijke geschiktheid de voorkeur mag geven aan bepaalde sollicitanten, bijvoorbeeld sollicitanten in een bepaalde leeftijdsgroep.

Tussen de 18 en 27 jaar of ouder dan 50 jaar

Bij gelijke geschiktheid mag een werkgever de voorkeur geven aan iemand die binnen een bepaalde leeftijdsgroep valt. Als in een bepaalde functie in een bedrijf aanzienlijk minder jongeren (18 tot 27 jaar) werken, alleen dan mag een werkgever de voorkeur geven aan jongeren die in deze groep vallen. Ook mag een werkgever de voorkeur geven aan 50-plussers als er in het bedrijf juist veel minder mensen werken die ouder dan 50 zijn.

Voorwaarde bij beide vormen van positieve discriminatie is, dat er in de vacaturetekst een goede reden staat genoemd. Zo mag een werkgever de voorkeur geven aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Een goede reden om de voorkeur te geven aan 50-plussers is ‘om 50-plussers meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt’. Verder geldt dat sollicitanten die niet in de voorkeursgroep vallen, niet bij voorbaat uitgesloten mogen worden bij een sollicitatieprocedure.

Werknemers onder de 18 jaar

Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden strengere regels. Sommige werkzaamheden zijn voor werknemers zo gevaarlijk om uit te voeren, dat ze de veiligheid of gezondheid van jongeren tot 18 jaar in gevaar kunnen brengen. Of de veiligheid en gezondheid van hun collega’s of klanten. Jongeren onder de 18 mogen bijvoorbeeld niet met bepaalde (chemische) stoffen werken. Dit is een wettelijk toegestane reden om sollicitanten onder de 18 jaar uit te sluiten van het sollicitatieproces.

Leeftijd voor bepaalde functies

Voor sommige functies kan iemand van een bepaalde leeftijd nodig zijn. Denk aan het showen van kleding voor kinderen of juist voor volwassenen. In zo’n geval mag een werkgever onderscheid maken op basis van leeftijd, maar dan moet de reden voor deze leeftijdseis wel duidelijk in de vacature staan. In zulk soort gevallen mag de geboortedatum uiteraard niet op het cv ontbreken.

Geboortedatum weglaten op cv?

Ben je nog erg jong of juist al wat op leeftijd? Of denk je om een andere reden dat het vermelden van je geboortedatum je kansen op een baan verkleint? Dan kun je overwegen om je geboortedatum weg te laten op je cv. Bedenk wel dat het weglaten van je leeftijd ook nadelen heeft. Het roept zeer waarschijnlijk vragen op bij een werkgever of recruiter: ben je het vergeten of heb je iets te verbergen? En dat kan dan weer reden zijn om je niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Geboortedatum toch vermelden

Besef dat je je leeftijd nooit helemaal kunt verbergen. Je cv is een soort levensloop, maar dan gericht op je kennis en werkervaring. In veel gevallen valt je leeftijd uit die levensloop op te maken. En zodra je op gesprek gaat, ziet je werkgever toch hoe oud je (ongeveer) bent. Uiteindelijk kan een werkgever dus toch wel een inschatting maken van jouw leeftijd.

Ons advies is om zelf een inschatting te maken of je je geboortedatum wel of niet op je cv zet. Waak daarbij voor leeftijdsdiscriminatie. Vraag daarom bij een afwijzing altijd naar de reden. Niet alleen na een gesprek, ook nadat je een sollicitatiebrief hebt gestuurd. Als je denkt dat je gediscrimineerd bent op grond van je leeftijd, dan kun je eventueel een klacht indienen.

Delen via:

Maak het verschil met je CV

Gegevens invullen, professionele template selecteren en direct downloaden.

CV maken