Burgerlijke staat op je cv vermelden: wel of niet doen?

Burgerlijke staat op je cv vermelden: wel of niet doen?

Het wel of niet hebben van een wettelijke partner (via een huwelijk of geregistreerd partnerschap) zegt iets over je burgerlijke staat. Moet je jouw burgerlijke staat op je cv vermelden? Veel sollicitanten doen dat wel. Het staat in veel voorbeeld cv’s en misschien denk jij ook wel dat het nou eenmaal zo hoort... Maar is dat eigenlijk wel zo? Nee, het is niet verplicht om in je cv te zetten of je getrouwd, ongehuwd of samenwonend bent. Sterker nog, een werkgever mag niet eens naar je burgerlijke staat vragen in een sollicitatiegesprek!

Wat is jouw burgerlijke staat?

Burgerlijke staat is de formele positie van een persoon voor de wet. Het heeft betrekking op het wettelijk huwelijk, geregistreerd partnerschap, het feit of je meerderjarig of minderjarig bent en of je al dan niet onder curatele staat. De opties waar je meestal iets over vermeldt op je cv, hebben betrekking op het huwelijk en partnerschap. Je geeft aan of je ongehuwd, gehuwd, gescheiden, verweduwd of geregistreerd partner bent.

Officiële categorieën

Sinds 1 januari 1998 onderscheidt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeven categorieën van burgerlijke staten:

  1. ongehuwd
  2. wettig gehuwd
  3. partnerschap
  4. verweduwd na wettig huwelijk
  5. verweduwd na partnerschap
  6. gescheiden na wettig huwelijk
  7. gescheiden na partnerschap

Als je single bent, of een vriend of vriendin hebt, dan val je in de categorie ‘ongehuwd’. Je burgerlijke staat is ook ‘ongehuwd’ als je samenwoont met je vriend of vriendin en geen geregistreerd partnerschap hebt. Dat je een relatie hebt, verandert niets aan je burgerlijke staat, omdat deze relatie niet via de wet is geregistreerd. Ook ‘alleenstaand’ is geen officiĂ«le categorie.

Burgerlijke staat invullen op CV.nl

Op CV.nl kun je indien gewenst zelf een status invullen in het veld 'burgerlijke staat'. Je zult niet gauw op je cv zetten dat je bent gescheiden na wettig huwelijk of verweduwd na partnerschap.

Denk goed na of het vermelden van je burgerlijke staat op je cv een toegevoegde waarde heeft. Gebruik de ruimte op je cv spaarzaam en neem alleen informatie op die jouw geschiktheid voor de functie onderstreept.

Burgerlijke staat in de personalia van je cv

Veel mensen beginnen hun cv met personalia: persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kun je ook nog allerlei andere persoonlijke gegevens vermelden zoals doopnamen, burgerlijke staat, aantal kinderen. Dat is niet fout, je mag het gewoon vermelden als jij dat nodig vindt. Maar waarom zou je je burgerlijke staat eigenlijk vermelden? Wat voegt dit toe aan je cv? Iets om goed over na te denken!

Wat is de toegevoegde waarde van je burgerlijke staat op je cv?

Vermelding burgerlijke staat op cv niet verplicht

Vroeger was het heel gewoon om je burgerlijke staat te vermelden op je cv. Maar het hoeft dus helemaal niet. En het is zeker niet verplicht om je burgerlijke staat op te nemen. In veel gevallen is het verstandiger om het niet te doen. In de praktijk kom je ook vrijwel geen vacatures tegen waarin wordt gevraagd of je ongehuwd, samenwonend, gehuwd of gescheiden bent. Waarom zou een werkgever dat ook van je moeten weten? Dit zijn privézaken die niet aangeven of je in staat bent om een bepaalde functie, opdracht of baan goed uit te oefenen. Het vermelden van je burgerlijke staat is dus meestal overbodig op je cv, enkele uitzonderingen daargelaten. Je hebt veel meer aan een kort en krachtig cv dat laat zien wat jouw kwaliteiten en vaardigheden zijn. Vestig de aandacht in je cv dus liever op die kwaliteiten.

Discriminatie op grond van burgerlijke staat is verboden

De Nederlandse Grondwet verbiedt ongelijke behandeling (discriminatie) op grond van burgerlijke staat. Dat betekent dat je niet op een andere wijze behandeld mag worden op grond van jouw burgerlijke staat. Ongelijke behandeling is ook bij wet verboden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, of hetero- of homoseksuele gerichtheid.

Werkgever mag niet naar je burgerlijke staat vragen

Een werkgever mag volgens de wet NIET vragen of je getrouwd bent, ongehuwd bent of samenwoont. Een werkgever mag tijdens de sollicitatieprocedure behalve over je burgerlijke staat ook geen vragen stellen over een eventuele kinderwens, jouw geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, ras of nationaliteit. Dit zijn verboden sollicitatievragen. Een werkgever mag alleen vragen stellen over onderwerpen die relevant zijn voor het beoordelen van jouw geschiktheid voor de functie. Op deze manier beschermt de wet sollicitanten tegen discriminatie.

Als je toch je burgerlijke staat op je cv vermeldt, kan dit discriminatie in de hand werken. Het geeft werkgevers een handvat om jou als sollicitant op oneerlijke gronden te kunnen afwijzen. Daarbij is er niet altijd opzet in het spel; het kan ook onbedoeld gebeuren.

Stel dat een (jongere) vrouw op haar cv zet dat ze ongehuwd is, en ze zet er ook bij dat ze geen kinderen heeft. Dan maakt ze het een toekomstige werkgever erg makkelijk om (wellicht onbewust en onbedoeld) op deze gronden te kiezen voor een wat oudere vrouw of man. Waarom? De werkgever zou kunnen vermoeden dat deze vrouw een kinderwens heeft, omdat veel vrouwen nu eenmaal een kinderwens hebben. Als de vermoedens kloppen, zou dit ertoe leiden dat de werkgever tijd en geld moet investeren voor vervanging zodra deze vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Het vermelden van deze informatie op haar cv kan op deze manier discriminatie in de hand werken. De werkgever zou deze vrouw kunnen afwijzen en kiezen voor een andere kandidaat die duidelijk niet meer aan kinderen gaat beginnen.

Maar wat als een werkgever in een sollicitatiegesprek toch vraagt naar jouw burgerlijke staat, eventuele kinderwens, geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, ras of nationaliteit? Dan hoef je daar geen eerlijk antwoord op te geven. Het is zelfs wettelijk toegestaan hierover tijdens de sollicitatieprocedure te liegen. Later kun je dan bijvoorbeeld zeggen dat de werkgever deze vraag niet had mogen stellen. Je kunt ook reageren met een wedervraag: “Waarom is deze informatie volgens u van belang voor de functie?”

Wanneer werkt het in je voordeel?

In de meeste gevallen voegt het dus niets toe aan je cv als je je burgerlijke staat of andere persoonlijke gegevens opneemt. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Solliciteer je op een vacature voor leraar of lerares en heb je zelf kinderen? Zet dan niet klakkeloos het aantal kinderen op je cv, maar benoem jouw kwaliteiten in de omgang met kinderen. Haal voorbeelden aan uit de opvoeding van je eigen kinderen. Wil je stellen begeleiden met relatietherapie, dan heb je een streepje voor als je zelf in elk geval Ă©Ă©n langere relatie hebt. Uiteraard zijn er zo meer situaties te bedenken waarbij het in je voordeel kan werken om je burgerlijke staat of andere persoonlijke gegevens in je cv op te nemen als je aan de slag gaat met een cv maker.

Ons advies

In de meeste gevallen vermeld je je burgerlijke staat niet, omdat het niets toevoegt aan je cv. Neem je burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens alleen op als dit echt toegevoegde waarde heeft. Twijfel je? Doe het dan niet.

Delen via:

Maak het verschil met je CV

Gegevens invullen, professionele template selecteren en direct downloaden.

CV maken