Opleidingen op je cv vermelden

Opleidingen op je cv vermelden

Het is een must om relevante opleidingen en diploma’s in je cv op te nemen. Veel werkgevers vermelden in de vacaturetekst welke opleiding zij van kandidaten verwachten. Ze gebruiken deze informatie om kandidaten te selecteren. Opleidingen is een breed begrip, waarbij je beroepsopleiding of vervolgopleiding belangrijker is dan je basis- en middelbare school. Benoem je basis- of middelbare scholen alleen op het cv als dit je laatst genoten opleiding is. Waar zet je je opleidingen op het cv? En in welke volgorde plaats je ze? En als je weinig of geen opleiding hebt, wat doe je dan? Op deze vragen geven we antwoord.

Er is geen standaard manier om je opleiding(en) op je cv te zetten. Je kunt je opleidingen na het onderdeel ‘Werkervaring’ opnemen, of juist daarvóór. Dit is afhankelijk van hoeveel werkervaring je hebt. Welke opleidingen je op je cv zet, is ook afhankelijk van je werkervaring.

Weinig werkervaring: begin met opleidingen

Als je minder dan anderhalf jaar werkervaring hebt, dan kun je het beste beginnen met het onderdeel ‘Opleidingen’; dit zet je direct na je persoonlijke gegevens en je persoonlijk profiel. In dit geval kun je overwegen om ook je basis- en middelbare scholen te benoemen. Op die manier geef je wat opvulling aan je cv en je laat ook zien dat je actief bent.

Veel werkervaring: opleidingen na werkervaring

Heb je meer dan anderhalf jaar werkervaring? Dan plaats je het onderdeel ‘Werkervaring’ op je cv meestal direct na je persoonlijke gegevens en persoonlijk profiel. Daarna neem je een lijst met opleidingen op. Maar als jij vindt dat jouw toegevoegde waarde voor een bepaalde baan vooral in de gevolgde opleidingen ligt, dan kun je er zeker ook voor kiezen om je opleidingen boven je werkervaring te plaatsen. Zo geef je je opleidingen meer prioriteit. Bij het maken van een cv vermeld je de belangrijkste zaken eerst.

Basisschool en middelbare school

Als je veel relevante werkervaring hebt, kun je meestal je basis- en middelbare scholen weglaten. In Nederland gaat iedereen verplicht naar de basis- en middelbare school. Het zijn voorbereidende scholen; pas daarna volg je opleidingen die meer gericht zijn op het vak dat je wil uitoefenen. Vandaar dat je vervolgopleidingen (mbo, hbo, universiteit, of anders) vaak relevanter zijn en meer toegevoegde waarde hebben voor een baan waarop je solliciteert.

Volgorde voor opleidingen op je cv

Over de plaats van je opleidingen op het cv hebben we het al gehad. Maar in welke volgorde sorteer je je opleidingen? In de meeste gevallen is de hoogst genoten opleiding ook de laatst genoten opleiding. Begin in dat geval met je laatst genoten opleiding en werk zo terug. Dat is de klassieke, chronologische indeling. Maar soms is dat niet het geval en dan kun je ook beginnen met de hoogste opleiding die je hebt behaald. Dan houd je dus geen chronologische volgorde aan. Dat is ook prima, want zo ziet de werkgever het belangrijkste als eerste.

Hoe opleidingen vermelden op je cv?

Wat vermeld je bij elke opleiding op je cv? Vermeld in elk geval de naam en plaats van de opleiding, het begin- en eindjaar en of je wel of niet je diploma hebt behaald. Diploma’s zijn van belang op je cv; werkgevers kijken daar naar. Overweeg daarbij wel welke diploma’s je vermeldt; ze moeten relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert. Een typediploma is van belang voor een secretaresse, maar niet relevant als je solliciteert naar een baan waarbij computerwerk helemaal niet nodig is. Vergeet ook niet je specialisaties te benoemen.

Welke zaken over je opleiding zijn relevant?

Je kunt er zelfs voor kiezen om zaken als je vakkenpakket, studierichting, stages en afstudeerscriptie toe te voegen. Hoeveel informatie je toevoegt per opleiding is afhankelijk van de hoeveelheid werkervaring die je te vermelden hebt. Bij weinig werkervaring heb je op je cv wat meer ruimte om de toelichting per opleiding uit te breiden. Een cv van 2 velletjes is meestal genoeg, dus houd het kort en kies de meest relevante zaken uit. Bij opleidingen die je langer dan tien jaar geleden hebt gevolgd is het meestal niet belangrijk welk vakkenpakket je had, waar je wat voor stage hebt gelopen en wat je afstudeeropdracht inhield.

Opleiding niet afgemaakt

Als je gestopt bent met een opleiding om daarna een andere studie op te pakken, dan is het aan te raden om te vermelden wat je wèl hebt bereikt tijdens de eerste opleiding.

Bijvoorbeeld:

Je bent begonnen met een universitaire studie Nederlands, maar hebt deze afgebroken om vervolgens over te stappen naar een meer beroepsgerichte hbo studie, bijvoorbeeld de pabo. Voor je universitaire opleiding heb je wel je propedeuse behaald. Het is dan slim om op je cv te zetten dat je in elk geval je propedeuse hebt behaald en bijvoorbeeld dat je overgestapt bent omdat je een minder theoretische opleiding wilde gaan doen.

Gelden cursussen ook als opleidingen?

Ook cursussen zijn belangrijk om te vermelden op je cv. Ze moeten uiteraard relevant zijn. Een cursus pottenbakken is niet van belang als je solliciteert naar een baan als automonteur. Een docent handwerken vermeldt een dergelijke cursus weer wel. Je kunt de relevante cursussen opnemen onder het kopje ‘Opleidingen’ of je maakt een apart kopje ‘Cursussen’ aan. Het onderdeel ‘Cursussen’ vermeld je na het onderdeel ‘Opleidingen’. Als je een splitsing maakt tussen cursussen en opleidingen voorkom je dat een minder relevante, maar recent gevolgde cursus boven je universitaire studie komt te staan. Uiteraard benoem je alleen cursussen die relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert.

Geen opleiding

Maar wat doe je als je geen of weinig opleidingen hebt gevolgd? Dan is het beter om zoveel mogelijk de nadruk te leggen op je (werk)ervaring en praktische vaardigheden. Je kunt ook overwegen om een zogenaamd EVC-traject te volgen. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Daarvoor verzamelt men samen met jou informatie over jouw kennis en kunde. Het resultaat is een Ervaringscertificaat. Dit is heel zinvol als je bij een sollicitatie wilt aangeven welke competenties en vaardigheden je hebt.

Middelbare school niet afgemaakt

Heb je je middelbare school niet afgemaakt? Wees hier eerlijk over op je cv. Vermeld je middelbare school en vermeld daarbij dat je je diploma niet hebt behaald. In dit geval kun je vaak toch aan de slag, bijvoorbeeld bij een werkgever die jou zelf wil opleiden. Je kunt ook uitkijken naar een opleiding waarbij je leert en werkt tegelijk, bijvoorbeeld 1 dag in de week naar school en 4 dagen werken.

Er is geen strikte regel voor de opmaak of indeling van opleidingen op je cv. Pas de plek en de hoeveelheid informatie aan op jouw situatie en de baan waarop je solliciteert.

Delen via:

Maak het verschil met je CV

Gegevens invullen, professionele template selecteren en direct downloaden.

CV maken