Nevenactiviteiten op je cv vermelden
Geschreven door CV.nl, Redactie • Laatst bijgewerkt op 5 februari 2024

Nevenactiviteiten op je cv vermelden

Door nevenactiviteiten op je cv te vermelden, kun je je cv naar een hoger niveau tillen. Zorg er wel voor dat de nevenactiviteiten die je vermeldt van toegevoegde waarde zijn voor de functie waarop je solliciteert. Benoem alleen recente nevenactiviteiten van de afgelopen paar jaar. Tenzij de nevenactiviteit heel relevant is of een toegevoegde waarde heeft voor de baan waarop je solliciteert.

Jouw cv moet een beknopt overzicht zijn van alle kennis en ervaring die je hebt. Nevenactiviteiten horen daar ook bij. Het is niet verplicht om nevenactiviteiten op je cv te zetten. Maar let op: als je in je vrije tijd een eigen bedrijf runt, is het verstandig dit wel te melden aan een werkgever zodra je aangenomen wordt. Werkgevers vinden het niet prettig als jij in dezelfde branche concurreert met jouw bedrijf, dus meestal zal het geen probleem zijn. Maar als je een eigen bedrijf hebt, kun je net zo goed deze nevenactiviteit op je cv zetten.

Nevenactiviteiten kunnen je cv interessanter maken. Met relevante nevenactiviteiten doe je namelijk ook waardevolle ervaring op. Maar wat zijn nevenactiviteiten eigenlijk? Dit zijn onbetaalde of betaalde activiteiten die je naast je baan verricht. Dit kan dus vrijwilligerswerk zijn, maar ook freelance werkzaamheden of een eigen bedrijf dat je na werktijd runt, of werk dat je voor een politieke organisatie doet en de werkzaamheden voor een vereniging of buurthuis.

Nevenactiviteit of hobby?

Het verschil tussen een hobby en een nevenactiviteit heeft te maken met de verantwoordelijkheid die de activiteit met zich meebrengt. Een hobby zegt wel iets over wat voor persoon je bent, maar er komt weinig verantwoordelijkheid of maatschappelijke betrokkenheid bij kijken. Een hobby geeft een indruk van eigenschappen die je vermoedelijk hebt. Als je voor je hobby bijvoorbeeld een paar keer per week hardloopt, dan ben je een sportief persoon. Maar het brengt verder geen verantwoordelijkheid met zich mee. Ben je daarnaast ook bestuurslid van de hardloopvereniging, dan kun je die activiteit op je cv als nevenactiviteit vermelden. Voordat je een activiteit op je cv zet, is het dus verstandig om je af te vragen of dit bij hobby’s of bij nevenactiviteiten hoort te staan.

Nevenactiviteit kan ambitie ondersteunen

Met de vermelding van nevenactiviteiten laat je zien dat je ervoor open staat om nieuwe dingen te leren en dat je bereid bent om (ook buiten je baan om) hard te werken en je competenties te verbeteren. Het is wel van belang dat de nevenactiviteiten die je op het cv noemt een duidelijke relatie hebben met de baan die wenst. De ervaring, kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens jouw nevenactiviteiten, kunnen waardevol zijn als je een carrièresprong maakt. Ben je bijvoorbeeld bestuurssecretaris van een vereniging, dan is deze nevenactiviteit goed om te vermelden als je een functie in de communicatie ambieert. Wil je een baan in de IT, maar heb je daar nog weinig werkervaring in? Laat dan uit de nevenactiviteiten blijken dat je ruime ervaring hebt met computers. Als je in een bepaalde branche niet zo veel werkervaring hebt, dan kan het zijn dat je door een (eerdere) nevenactiviteit weet dat deze branche je heel erg aanspreekt. Het geeft voor de werkgever ook aan dat je daadwerkelijk interesse in een bepaald vakgebied hebt.

Weinig werkervaring en nevenactiviteiten op je cv

Vooral als starter op de arbeidsmarkt is het handig om nevenactiviteiten op je cv te noemen. Omdat je werkervaring dan geen jaren beslaat, kunnen nevenactiviteiten laten zien dat je bepaalde vaardigheden die je nodig hebt voor een functie, wel hebt opgedaan. Ook laat je ermee zien waar je interesses liggen. Uiteraard is het niet de bedoeling om je nevenactiviteiten aan te dikken. En wek ook niet de indruk dat deze activiteiten naast je werk te veel tijd kosten. Een werkgever moet natuurlijk niet het gevoel krijgen dat je nauwelijks aan je dagelijkse werk toekomt.

Veel werkervaring en nevenactiviteiten op je cv

Maar ook als je al enkele jaren werkervaring hebt, kunnen nevenactiviteiten een waardevolle aanvulling op je cv zijn. Je toont ermee aan dat je ook naast je werk verantwoordelijkheden op je neemt, maatschappelijk betrokken bent of over bepaalde kennis en vaardigheden buiten jouw vakgebied beschikt.

Hoe vermeld je nevenactiviteiten?

Nevenactiviteiten vermeld je meestal onder een apart kopje. Het onderdeel ‘Nevenactiviteiten’ volgt na de onderdelen ‘Werkervaring’, ‘Opleidingen’ en (eventueel) ‘Stages’. Vermeld bij elke nevenactiviteit een start- en einddatum. Daarbij komt de meest recente nevenactiviteit bovenaan te staan. Maak vervolgens een lijstje in omgekeerd chronologische volgorde. Geef in de titel aan welke rol je had of welke activiteit je uitvoerde. Het liefst voeg je een toelichting toe, zeker als de nevenactiviteit goed aansluit bij de baan die je zoekt. In de toelichting leg je bijvoorbeeld het verband tussen de nevenactiviteit en de baan. Houd een maximum van vier nevenactiviteiten aan.

Met nevenactiviteit schets je een beeld van jezelf

Nevenactiviteiten helpen de werkgever om een beeld van jou te vormen. Denk daarom goed na over welk beeld jíj de werkgever wilt geven. Bekijk per sollicitatie welke activiteit je op je cv zet en waar je de nadruk op legt. Veel sollicitanten twijfelen bijvoorbeeld of ze de werkzaamheden voor een organisatie met een politieke, religieuze of ideologische doelstelling wel kunnen noemen op het cv. Als je deze werkzaamheden wilt vermelden, dan kan dat natuurlijk. Maar leg dan liever de nadruk op de toegevoegde waarde die deze nevenactiviteit oplevert voor de werkgever en de baan waarop je solliciteert. Benoem bijvoorbeeld de evenementen die je hebt georganiseerd voor zo’n organisatie; hiermee laat je zien dat je organisatorische vaardigheden hebt. Als je twijfelt of een activiteit een goed beeld van jou geeft of in je voordeel werkt, dan laat je deze beter weg. De keuze is aan jou welke activiteiten je opneemt; maak dus een goede selectie per situatie.

Delen via:
CV.nl
Redactie
Met praktische tips, marktinzichten en deskundig advies helpt het team van CV.nl werkzoekenden een sterke CV en sollicitatiebrief te schrijven. Zo draagt het team bij aan de volgende stap in een geslaagde carrière.

Maak het verschil met je CV

Gegevens invullen, professionele template selecteren en direct downloaden.

CV maken